Отколе ни е казано, че всички Пътища към Храма водят!

А Храмът на Изкуството е онзи, в който вечно търсим знаците за овладяване и на космичното, и на катадневното общение.

В него получаваме жадуваното си духовно очищение… В необятното му лоно осъзнаваме, че чест, достойнство, дълг, познание… са същности, които никога не ще угаснат… Неговата светлина разсейва мрака на сегашния ни ден, дава сили за борба с безкрая и помага да изтръгнем от уплашените си глави неверието, самосъжалението и гнева… В това, извезано от мъдрост и любов, пространство, за пръв път оценяваме еднакво красотата и на цветната дъга, и на червея, излязъл след дъжда...

Добре дошли на всички в НАТФИЗ – модерен Храм на древното Изкуство!
Веднъж намерили се – да забравим разноликите Пътеки, по които сме вървели. Да обединим творящата енергия и заедно да тръгнем по единствения Път – към умножаване жреците на Доброто, към връзка на Човека с Естеството!

Това е смисъл, който заслужава всяка жертва!

Проф. д-р Станислав Семерджиев
ректор

Календар