КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2015

РЕЗУЛТАТИ от изпити

I кръг

Бакалавърска степен


Театър на движението - Танцов театър
Филмово и телевизионно операторство
Филмова и телевизионна режисура


Допуснати до II кръг

Театър на движението - Танцов театър
Съобщение за допуснатите до II кръг

Филмово и телевизионно операторство
Съобщение за допуснатите до II кръг

Филмова и телевизионна режисура
Съобщение за допуснатите до II кръг

...............................................................................................................................................

* Кандидат–студенти - специалност
„Актьорство за драматичен театър” – мъже –
да се явят за І кръг

на 02.09.2015 г. /сряда /

в 08.00 ч. на ул. „Г. Раковски” № 108 А

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта,
квитанция за платена такса за І кръг,
списък на подготвените материали в 5 екземпляра.

Календар