Учението е това, което дава поле за изява на мечтите на младите хора.
Учението е това, което помага на младите хора да намерят себе си.
Учението е това, което прави хората богати и успешни.
През ХХІ век светът определя като основна роля за образователните организации да помагат на обществото в идеята „учение през целия живот”.
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” има мисия да служи на обществото и да му помага да намери своя баланс с помощта на културата и изкуството. Именно чрез изкуството ние се стремим да възпитаме такива качества у младите хора, които да ги изградят като съвременни, европейски по дух и отворени към целия свят творци.
Ние се опираме на три основни принципа в нашата работа.
МОДЕРНО- означава това, което ти помага да бъдеш в крак с времето.
ТРАДИЦИОННО – означава разбираема и стабилна връзка с класическото изкуство от България и целия свят.
ПРАГМАТИЧНО – означава, че ние не само обучаваме младите хора да разбират и да създават изкуство, но и да могат успешно да реализират своя талант по целия свят.
За да бъдеш добър ученик, трябва да искаш да бъдеш.
За да бъдеш добър учител, трябва да знаеш че можеш.
Когато съберем желанието на нашите млади творци със знанието на нашите утвърдени преподаватели се получава качеството, което прави Академията за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” най-добрата академия в България, призната и уважавана от училищата по театър и кино в целия свят.
И затова ви призоваваме: Използвайте таланта и не изоставяйте мечтите си. Те са във вашите ръце.

Елате при нас, в Храма на изкуството!

проф. д.н. Любомир Халачев
Ректор

АКАДЕМИЧНИ СЛОВА НА РЕКТОРА

Календар