Фотография

 

ШКОЛА ПО „ФОТОГРАФИЯ”

 с ръководител проф. д-р Теодор Янев

 

Дни на провеждане:

вторник и четвъртък от 18.00 – 20.30 ч. – ауд. В 301 и ауд. В 303

сградата на НАТФИЗ на ул. „Г. Раковски” 114

 

Обучението се провежда в рамките на една учебна година (два семестъра), общо 150 академични часа.

На успешно завършилите школата се издава Удостоверение за квалификация.

 Годишната такса е в размер на 1200 лв., семестриалната такса – 600 лв.

 

Записване за школата: до 30 септември

Очаквайте график за провеждане на занятията.

Допълнителна информация на касата на Театър НАТФИЗ, ул. „Г.С. Раковски“ № 108А., тел. 02 9231 303, info@natfiz.bg

Работно време на касата: вторник – събота, от 10.00 до 19.00 ч. (обедна почивка: 13.00 – 14.00 ч.)

 

 

Цел и характеристика на курса:
Обучава желаещите да работят филмова и дигитална фотография, като им дава теоретически и практически умения.

 

Ръководител на школата – проф. д-р Теодор Янев

 

УЧЕБЕН ПЛАН:
1. Черно-бяла фотография – д-р Красимир Андонов
2. Цветна фотография – проф.д-р Атанас Кънчев,
3. Лабораторна работа
4. Дигитална фотография – техника и манипулация – д-р Алеш Хръдличка;
5. Работа в професионално фотостудио – ст. пр. Александър Нишков;
6. Съвременна фотографска техника и технология – аналогова и дигитална – ст. пр. Александър Нишков;
7. Снимки в натура – проф. д-р Теодор Янев