Фотография

Цел и характеристика на курса:
Обучава желаещите да работят филмова и дигитална фотография, като им дава теоретически и практически умения.

УЧЕБЕН ПЛАН:
1. Черно-бяла фотография – д-р Красимир Андонов
2. Цветна фотография – проф.д-р Атанас Кънчев, Даниел Леков
3. Лабораторна работа – Даниел Леков;
4. Дигитална фотография – техника и манипулация – д-р Алеш Хръдличка;
5. Работа в професионално фотостудио – ст. пр. Александър Нишков;
6. Съвременна фотографска техника и технология – аналогова и дигитална – ст. пр. Александър Нишков;
7. Снимки в натура – проф. д-р Теодор Янев

Ръководител на школата – проф. д-р Теодор Янев

Дни на провеждане:

вторник и четвъртък от 18.00 – 20.30 ч. – ауд. В 301 и ауд. В 303

сградата на ул. „Г. С. Раковски” 114