Звукозапис в малки екранни форми

 

ШКОЛА ПО

„ЗВУКОЗАПИС В МАЛКИ ЕКРАННИ ФОРМИ”

 с ръководител проф. д-р Теодор Янев 

ЗАПОЧВА НА 23 ОКТОМВРИ 2019 г.

Дни на провеждане:

понеделник и сряда от 18.00 – 20.30 ч. – ауд. В 301

сградата на ул. „Раковски” 114

 

Обучението се провежда в рамките на една учебна година (два семестъра), общо 150 академични часа. Годишната такса е в размер на 900 лв., семестриалната такса – 450 лв.

Справки и записвания на касата на НАТФИЗ, ул. „Г.С. Раковски”№ 108А., тел. 02 9231 303.

 

 

Школата подготвя школниците за реализация на звукозапис и обработка на звук в основните екранни форми-игрални етюди, документални етюди и различни телевизионни видове. Школата е позиционирана в два семестъра, в които най-елитни професионалисти ще провеждат теоретични и практически занимания.

 

Ръководител на школата – проф. д-р Теодор Янев

 

Записалите се в школа „ЗВУКОЗАПИС В МАЛКИ ЕКРАННИ ФОРМИ” курсисти ще получат:

1. Базисни познания по електротехника – 6 ч.
Инж. Дончо Алексиев
2. Основи на режисурата и звука в игрално и док. кино – 9 ч.
Проф. д-р Дочо Боджаков
3. Основи на операторството – 6 ч.
Проф. д-р Теодор Янев
4. Звукозаписна техника в съвременната кинематография – 21 ч.
Преп. Инж. Ивайло Нацев
5. Звукозаписна техника в телевизионното производство – 21 ч
Преп. тонреж. Валери Мацанов
6. Запис на звук в интериор – 30 ч.
Преп. тонреж. Валентин Кирилов
7. Запис на звук на терен(документална и постановъчна среда) –27 ч
Преп. тонреж Ивайло Янев Постановъчна постпродукция – 30 ч.
Преп. тонреж Кремена Ангелова

 

Всички упражнения се провеждат с техниката за звукозапис на НАТФИЗ, с която работят студентите. Школниците получават основни умения по звукозапис и мишунг, както и реализират игрален етюд в екип със школници от други школи по „Режисура на малки форми“ и „Школа по операторство с видеотехника“.

Успешно завършилите школите получават УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. Занятията се провеждат в рамките на една учебна година (два семестъра), общо 150 академични часа.

За записване и информация – каса на Театър НАТФИЗ (ул. “Г. С. Раковски” 108А).