Архиви заянуари, 2018

НАТФИЗ ПАРТНЬОР И ДОМАКИН НА TIP Project – Transferring Innovative Practices in 2nd chance education addressing ELET

НАТФИЗ е партньор и домакин на двугодишен европейски проект, в сферата на образованието и социалната интеграция, финансиран от програма Еразмус+:
ВИЖТЕ ОЩЕ...

TIP Project – Transferring Innovative Practices in 2nd chance education addressing ELET

НАТФИЗ е партньор и домакин на двугодишен европейски проект, в сферата на образованието и социалната интеграция, финансиран от програма Еразмус+:
ВИЖТЕ ОЩЕ...

ВОН – КНСБ

Синдикална организация
ВИЖТЕ ОЩЕ...

САБ

Съюз на артистите в България
ВИЖТЕ ОЩЕ...

Постоянен театрален семинар

Отворено пространство за среща и дебат върху най-новите и значими събития, тенденции, фигури, теоретични проблеми и актуални въпроси на съвременния театър, на неговото място и функции в днешното общество и култура. Семинарът, ръководен от проф. д.и.н. Камелия Николова, преподавател по История на европейския театър и по Теория на режисурата и провеждан от катедра “Театрознание” стартира […]
ВИЖТЕ ОЩЕ...

„Студентски практики“ BG05М2ОP001-2.002-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 година

Проект “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.
ВИЖТЕ ОЩЕ...

Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08. 0013 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-3.1.08. „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. На 20 февруари 2013 министърът на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров връчи на ректора на НАТФИЗ […]
ВИЖТЕ ОЩЕ...

Студентски стипендии

“Студентски стипендии” е проект по схема BG051РО001/4.2-02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година”
ВИЖТЕ ОЩЕ...

УНИМА

Международна организация на деятелите на кукленото изкуство
ВИЖТЕ ОЩЕ...

ELIA

Европейска лига на институтите по изкуства
ВИЖТЕ ОЩЕ...

CILECT

Световна асоциация на кино и телевизионните училища, създадена в Кан през 1955 г.
ВИЖТЕ ОЩЕ...

GATS

СВЕТОВЕН КОНСОРЦИУМ НА ТЕАТРАЛНИТЕ УЧИЛИЩА под егидата на Световния театрален институт и ЮНЕСКО  
ВИЖТЕ ОЩЕ...

SEECS

Югоизточно-европейска регионална асоциация на висшите училища по кино и телевизия
ВИЖТЕ ОЩЕ...

Програма ЕРАЗЪМ +

През 2005 г. НАТФИЗ кандидатства успешно за участие в европейската програма за обмен на преподаватели и студенти „ERASMUS” и получи от Европейската комисия специална ERASMUS-харта, която беше подновена през 2007 г. Срокът за кандидатстване за учебната 2017-2018 г.  за ЕРАЗЪМ+ мобилност е до 15.11.2017 г. Условията може да прочетете тук. Заявление за кандидатстване (за студентска […]
ВИЖТЕ ОЩЕ...

Наградата на CILECT

КАКВО Е THE CILECT PRIZE? THE CILECT PRIZE е първата по рода си награда присъдена на студентски филми от цялата общност на Училищата пълноправни членове на CILECT. В момента CILECT включва 168 институции от 61 страни. Всяко училище има право да изпрати по един филм в категориите – игрален, документален и анимационен филм. Всички избрани […]
ВИЖТЕ ОЩЕ...

Международна лятна академия

МЕЖДУНАРОДНАТА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ СЕ ОТМЕНЯ ЗА 2018 Г.     МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ “ROCK THE BOAT! Entrepreneurship and Leadership in the Performing Arts and Creative Industries: International Trends and Local Specificity” НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО (НАТФИЗ) София: 12 – 16 Юни 2017 г. Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) с […]
ВИЖТЕ ОЩЕ...

Филмът “Капия” на Елена Тончева (ФТР) награден с “Best Foreign Film award”

Филмът на Елена Тончева /ФТР/ „Капия” беше удостоен с приз за “Best foreign film award” в Chinese Golden Kite International Micro Film Competion в град Уейфан, провинция Шандун!
ВИЖТЕ ОЩЕ...

ФЕИ лого

Worldwide FX – VFX    
ВИЖТЕ ОЩЕ...

НАТФИЗ Е СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ ЗА 2017

Първа награда в професионално направление „Театрално и филмово изкуство“ за НАТФИЗ от „Наградите на най-добрите университети в България“ на вестник „24 часа“!
ВИЖТЕ ОЩЕ...

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ДРАМАТУРГИЯ ЗА ДЕЦА“ 2018

Отново е време да демонстрирате своите умения и талант. И поредния шанс да представите най-новите си произведения. Отново е време за Конкурс.
ВИЖТЕ ОЩЕ...