CILECT

Световна асоциация на кино и телевизионните училища, създадена в Кан през 1955 г.

CILECT е асоциация на най-големите в света училища за кино и телевизия и към 2000 г. включва над 130 институции от 52 страни и 5 континента. Нейната основна цел е да развива и поддържа стандартите на преподаване и обучение в училищата – нейни членове и да спомага за разпространението на аудиовизуалната грамотност в културното и комуникационно развитие на човечеството.

НАТФИЗ е пълноправен член на CILECT от 1982 г., активен участник във всичките й дейности и има свой представител в изпълнителния комитет от 2000 г.

http://www.cilect.org