ELIA

Европейска лига на институтите по изкуства

Европейската лига на институтите по изкуства e създадена в Амстердам през 1990 г. Тя е независима мрежа от образователни институти, включваща всички области на изкуството: танци, дизайн, театър, изящни изкуства, музика, медийни изкуства и архитектура и към 2000 г. има 370 членове от 47 страни. Посветена е на създаване, развитие и подкрепа на регионалното и международно сътрудничество мужду нейните членове и насърчаване на обучението по изкуства в Европа.

НАТФИЗ е пълноправен член на ELIA от 1990 г. и активен участник в нейните дейности, а от 2000 г. има свой представител в борда на директорите.

http://www.elia-artschools.org