Програма ЕРАЗЪМ +

Програма ЕРАЗЪМ +

През 2005 г. НАТФИЗ кандидатства успешно за участие в европейската програма за обмен на преподаватели и студенти „ERASMUS” и получи от Европейската комисия специална ERASMUS-харта, която беше подновена през 2014 г.

Срокът за кандидатстване за учебната 2018-2019 г.  за ЕРАЗЪМ+ мобилност е до 30.04.2018 г. Условията може да прочетете тук.

Заявление за кандидатстване (за студентска мобилност) (изтеглете тук)

Декларация за съгласие (за студентска мобилност) (изтеглете тук)

 

Виж хартата тук

 

Изискванията и критериите за кандидатстване за студентска и преподавателска мобилност се основават на принципите и правилата на програмата „ЕРАЗЪМ+”, определени от Европейската комисия.
Допълнителна информация за новата програма „ЕРАЗЪМ+“, можете да намерите на сайта на европейската комисия:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Еразъм координатори:

Красимира Иванова
Яна Джарова – Караколева
Илиана Димитрова

e-mail: erasmus.natfa@gmail.com