Международна лятна академия

МЕЖДУНАРОДНАТА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ СЕ ОТМЕНЯ ЗА 2018 Г.

 

 

МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ
“ROCK THE BOAT! Entrepreneurship and Leadership in the Performing Arts and Creative Industries:
International Trends and Local Specificity”
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО (НАТФИЗ)
София: 12 – 16 Юни 2017 г.

Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) с удоволствие обявява първото издание на Международната лятна академия: “ROCK THE BOAT! Entrepreneurship and Leadership in the Performing Arts and Creative Industries: International Trends and Local Specificity”, която ще се проведе в София, България, от 12 до 16 юни 2017 г.

Цели
• Да помогне на участниците да осъзнаят нуждата от иновации и предприемачество в културния сектор;
• Да развие и допълни уменията на участниците да бъдат лидери на културни проекти и организации в стратегическа и международна среда;
• Да повиши способността на участниците да прилагат бизнес модели и различни методи за финансиране и набиране на средства, да създават предприемаческа атмосфера в организации в културния сектор;
• Да направи връзката между теоретичните дискусии и българските и международните културни практики.

Теми
• Ден 1: Иновации в изкуствата;
• Ден 2: Лидерство в областта на културата: тенденции и необходимост. Преподаване на културен мениджмънт и лидерство в XXI век;
• Ден 3: Културно предприемачество: от творческа идея до бизнес модел;
• Ден 4: Европейско културно сътрудничество, мрежи и политики;
• Ден 5: Икономика, маркетинг, финансиране и набиране на средства за творческа идея;
• Ден 6-7: По избор – възможности за екскурзии извън София.

Методология
• Лятната академия се състои от интерактивни презентации, водени от признати професионалисти в областта, последвани от дискусии и задачи в рамките на малки групи, както и учебни посещения на културни организации в София;
• Всяка сесия представлява комбинация от теоретични и практически упражнения като анализ на основни казуси, групови дискусии, разиграване на ситуации и други;
• Акцентира се върху съвместната работа, с цел насърчаване активното участие на участниците в курса, както и за да се подобрят уменията им за съвместна работа.

Сертификат
Сертификатът за завършване на курса ще бъде издаден от НАТФИЗ. За завършване на лятната академия не се изисква полагане на изпит или предаване на писмени работи. На участниците ще бъдат давани специфични задачи, които да им помогнат да съчетаят теоретичните дискусии с посещенията на културни организации.

Ментори, говорители и консултанти:
• Д-р Лидия Върбанова (международен консултант, преподавател, треньор и изследовател в областта на стратегическия мениджмънт);
• Д-р Сю Кей, Великобритания (преподавател по лидерство на културни организации и регионално културно развитие)
• Даниела Урем (президент на Хърватския културен алианс, основател на Отдел “Изкуство и култура” към Университета в Риека);
• Д-р Цвета Андреева (експерт и консултант по културна политика за Североизточния европейски регион);
• Атанас Маев (мениджър и съосновател на Derida Dance Center);
• Д-р Диана Андреева (директор на Обсерваторията по икономика на културата);
Мирослав Боршош (експерт в областта на културата, продуцент, арт мениджър, директор на Националния дворец на културата);
• Проф. Николай Йорданов (старши научен сътрудник в Института по изкуствознание към БАН, лектор в НАТФИЗ, изпълнителен директор на международния театрален фестивал „Варненско лято”).

Кой може да участва?
Очакваме кандидати от сферата на академичното образование, завършили студенти, професионалисти и други работещи в сферата на културата, бъдещи културни лидери, представители на международни, национални и местни организации, както и всеки, който има интерес в тази област.

Работен език – английски.

Регистрацията е отворена! ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

Срок за записване и такса
Крайният срок за записване е 31 май 2017 г.
Таксата на курса е 380 EUR.
Таксата за записали се до 1 май 2017 г. е 320 EUR.
Участниците в курса трябва сами да покрият разходите си за пътуване и престой по време на лятната академия.

Логистика и организация: Василена Бързева, имейл: v.barzeva@gmail.com
Контакт в НАТФИЗ: Валерия Живкова, имейл: v.zhivkova@natfiz.bg, тел. +359 2 9231359,
Адрес: ул. ,,Г. С. Раковски ” 108А, София, България 1000.