SEECS

Югоизточно-европейска регионална асоциация на висшите училища по кино и телевизия

На 01 февруари 2009, по инициатива на проф. д-р Станислав Семерджиев, Ректор на НАТФИЗ и Вицепрезидент на Световната асоциация на филмовите и ТВ училища (CILECT), в България беше създадена Югоизточно-европейската регионална асоциация на висшите училища по кино и телевизия (SEEC).

Асоциацията включва всички национални и няколко частни училища от Албания, България, Гърция, Румъния, Турция, Сърбия и Хърватска. Беше подписан първият в историята на кинообразованието в региона договор за сътрудничество, което включва създаване на общи студентски проекти и международни магистърски и докторски програми, размяна на млади преподаватели, създаване на общодостъпен фонд от класическо филмово наследство и педагогически материали, както и провеждането на ежегодна конференция по регионалните проблеми в областта на аудиовизията, в рамките на Студентския филмов фестивал „Ранно пиле” в София.

За председател на SEEC беше избрана проф. д-р Мануела Чернат, зам. ректор на Академията за театър и кино в Букурещ, Румъния.