УНИМА

Международна организация на деятелите на кукленото изкуство

Международна организация на деятелите на кукленото изкуство е основана в Прага през 1929 г. Тя е неправителствена организация присъединена към ЮНЕСКО и свързваща хората от цял свят, които допринасят за развитието на кукленото изкуство.
Нейната цел е да спомага за разбирателството и приятелството чрез насърчаване и осъществяване на контакти между кукловодите.

НАТФИЗ е пълноправен член на УНИМА от 1962 г., активен участник във всичките й дейности, а също има свой представител в борда на директорите и е представлявана в изпълнителния комитет от 1988 г.

http://www.unima.org