ОТСЪСТВАЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

Гл. ас. д-р ВАЛЕНТИНА ФИДАНОВА-КОЛАРОВА,

Поради заетост в модулите на 1 курс ФЕИ

ще отсъства от учебни занятия по

„Основи на екранната режисура“ – І СЕД

„Режисура на екранни жанрове за детска аудитория” – ІV ФТР

на 14.03. и 21.03.2018 г. /сряда/.

Часовете ще продължат на 28.03.2018 г.

 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ