11 МАЙ – ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИЯ БИБЛИОТЕКАР

    

През 2016 г. Академичната библиотека на НАТФИЗ отбеляза 70 години в служба на обучението и развитието на младите театрални и кино таланти на България, а в края на 2017 г. отпразнува 10 години „Обновена библиотека, традиции и технология в едно“. Тя обслужва всичките – 600 студенти, 200 преподаватели на НАТФИЗ, кандидат-студентите, а също интелектуалните нужди на творците от театралната и филмова гилдии в цялата страна. За изминалата година Академичната библиотека е посетена от 12 626 читатели, ползваните в читалня и онлайн библиотечни документи са 11 914.

Благодарение на съвременното управление и непрекъснато обогатяване на библиотечния фонд, модернизацията на техническите условия, оборудването, дигитализацията на архива всички ползватели имат денонощен, безпрепятствен достъп до фонда на библиотеката, който без преувеличения е единствен по рода си в страната.

  

Екипът на Академичната библиотека на НАТФИЗ работи себеотрицателно и неуморно по проекти, за да финансира закупуването на нова техника, разработи дарителски практики с книгоиздателствата в страната, набира спонсорски средства и не на последно място лично обработва целия наличен архив. Благодарение на това, през 2018 г. библиотеката на НАТФИЗ на свой ред се превърна в дарител на специализирана литература за  читалища в страната.

   

НАТФИЗ благодари за себеотрицанието на библиотечните си служители и ги поздравява с професионалния им празник.