НАТФИЗ „КРЪСТЬО САРАФОВ“ ЩЕ ПРИЕМЕ 220 ПЪРВОКУРСНИЦИ В 18 БАКАЛАВЪРСКИ и 9 МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018 / 2019

 

Три нови специалности предлага НАТФИЗ на своите първокурсници през учебната 2018/2019 – бакалавърските Театрална продукция, Филмов и телевизионен дизайн и магистратура по Екранна режисура.

Бакалавърските програми са: Актьорство за драматичен театър, Актьорство за куклен театър, Театър на движението – Пантомима, Режисура за драматичен театър, Режисура за куклен театър, Сценография, Театрознание и театрален мениджмънт, Театрална продукция, Филмова и телевизионна режисура, Филмово и телевизионно операторство, Филмов и телевизионен монтаж, Филмов и телевизионен звук, Филмово и телевизионно продуцентство, Филмов и телевизионен дизайн, Фотография, Анимация, Драматургия, Екранни изследвания и журналистика.

Възможностите за магистратури са: Мениджмънт в сценичните изкуства, Театрално изкуство, Публична реч, Мениджмънт в екранните изкуства, Филмово и телевизионно изкуство, Естетика на приложната фотография, Образователен и терапевтичен куклен театър, Режисура в  куклено-театралните практики, Екранна режисура.

Кандидатстудентските консултации започват в началото на юли, ще се провеждат до края на август по предварително обявен на сайта на НАТФИЗ график. Таксата за груповите консултации е 300 лв., индивидуалните са 30 лв. на академичен час.

Документи за кандидатстване по всички специалности в НАТФИЗ, се подават в дните между 20 и 24 август (включително). Таксата за участие във всеки от изпитите е 50 лв. Изпитите в НАТФИЗ се провеждат от 1 до 10 септември.

Ръководители на І курс в специалности Актьорство за драматичен театър ще бъдат проф. Здравко Митков и проф. Снежина Танковска, проф. Маргарита Младенова ще поеме първокурсниците в Режисура за драматичен театър. Проф. Румен Рачев ще води клас Актьорство за куклен театър, проф. Светослав КокаловСценография, проф. д-р Александър Илиев ще ръководи Театър на движението – Пантомима, проф. д.н. Камелия НиколоваТеатрознание и театрален мениджмънт.

Проф. д-р Станислав Семерджиев, проф. д-р Дочо Боджаков, проф. д-р Светослав Овчаров, проф. д.н. Мая Димитрова, доц. Иглена Русева, проф. д.н. Любомир Халачев, доц. д-р Емил Рашев, доц. д-р Елена Тренчева, доц. Росица Илиева и доц. Владислав Будинов ще водят основните дисциплини във факултет „Екранни изкуства“.

НАТФИЗ пожелава успех на всички кандидати!