Заседания на катедра „СЦЕНИЧНО ДВИЖЕНИЕ“ и катедра „АРДТ“

 

Катедра

„СЦЕНИЧНО ДВИЖЕНИЕ“

ще проведе заседание на

02.07.2018г.

от 10.00 ч. в заседателна зала,

ул. „Г.С.Раковски“ № 114

ДНЕВЕН РЕД

  1. Учебни планове и учебни програми
  2. Натовареност на преподавателите за уч. 2018/2019 г.
  3. Разни

 

 

Катедра

„АРДТ“

ще проведе заседание на

02.07.2018г.

от 14.00 ч. в заседателна зала,

ул. „Г.С.Раковски“ № 114

 

ДНЕВЕН РЕД

  1. Магистърски въпроси
  2. Учебни планове и учебни програми
  3. Разни

 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ