КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ 2018

Спец. Преподавателски екипи Дата Аудитория Час
1. АДТ

проф. Снежина Танковска

индивидуални консултации

07 юли – 11 юли

18 август – 22 август

12 юли – 25 юли

10 август – 25 август

Сцена 47

 

10.00 – 15.00

10.00 – 15.00

проф. Здравко Митков

индивидуални консултации

25 юни – 29 юни

13 август – 17 август

по уговорка

Сцена 47

 

10.00 – 15.00

10.00 – 15.00

2. РДТ проф. Маргарита Младенова 23 юли  – 27 юли А 203 10.00 – 15.00

Кандидат-студентите по АДТ и РДТ да са подготвени с предварително обявените материали в сайта на НАТФИЗ (бутон  ПРИЕМ) http://natfiz.bg/priemni-izpiti-za-bakalavarska-stepen/

 

3 АКТ проф. Румен Рачев 09 юли – 13 юли А 102 09.00 – 14.00

Кандидат-студентите по АКТ да са подготвени с предварително обявения  репертоар в сайта на НАТФИЗ (бутон  ПРИЕМ) http://natfiz.bg/priemni-izpiti-za-bakalavarska-stepen/

 

4. РКТ проф.Румен Рачев 09 юли  – 13 юли А 102 15.00 – 19.30
5.

ТП

 

чл.- кор. проф. Пламен Марков, доц.В.Ранков, д-р Петър Кауков,

д-р Д.Стойчева

20-24 август А610

16.00 – 20.30

 

6. ТД – ПМ

проф.д-р Александър Илиев

доц. Ал.Хонг

02 юли  – 06 юли

20 август- 24 август

А 601

 

10.00 – 15.00

 

Кандидат-студентите да носят тренировъчен екип, цвички или туфли. Да са подготвени с посочените материали в сайта на НАТФИЗ (бутон  ПРИЕМ) и музиката към тях. http://natfiz.bg/priemni-izpiti-za-bakalavarska-stepen/

 

7. ДР ас.Валя Минкова 02 юли – 06 юли В 301 10.00 -15.00
8. Сценография проф. Светослав  Кокалов 09-10 юли

А 609

 

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

25, 26, 27 юли

Кандидат-студентите да носят материали за рисуване: листа  А4; картон 35/50; темперни бои.

 

9.

 

ФТО

 

проф. д-р Теодор Янев 2 юли – 06 юли              В 302

09.00 -14.00

09.00-14.00

доц. д-р Емил Рашев 23 юли – 27 юли

Кандидат-студентите да носят работни  снимки за изпитния комплект посочен в сайта на НАТФИЗ (бутон  ПРИЕМ) http://natfiz.bg/priemni-izpiti-za-bakalavarska-stepen/

 

10.

АН

 

доц.Владислав Будинов 09 юли – 13 юли            В 305, В 306 10.00 – 15.00

Кандидат-студентите да носят материали за рисуване: листа А4, темперни бои.

 

11.

 

ФОТ

 

проф.д-р Ат.Кънчев

д-р Александър Нишков

02 юли – 06 юли

30 юли – 03 август

В 202, 201  10.00 -15.00

Кандидат-студентите да носят работни  снимки за комплекта от  черно-бели и цветни фотографии.

 

12. ЕИЖ проф.д.н.Мая Димитрова 09 юли – 13 юли

А 407

 

10.00 – 15.00
13. ТТМ

проф. д.н. Камелия Николова,  проф. д-р Венета Дойчева

гл.ас д-р Асен Терзиев

09 юли – 13 юли

20 август – 24 август

А 401 14.30 – 19.30
14. ФТР проф. д-р Дочо Боджаков /гл.ас.д-р Валентина Фиданова 09 юли – 13 юли               ДМЦ 09.00 – 14.00
15. ФТМ проф.д-р Венелин Грамадски 02 – 06 юли               ДМЦ 09.00 – 14.00
16. ФТЗ д-р Валерия  Попова / Цветелина Цветкова 09 юли       ДМЦ 09.00 – 14.00
17. ФТД доц.д-р Елена Тренчева / ас.Хр.Караиванов 02 – 06 юли       В 306 09.00 – 14.00

Кандидат-студентите да носят материали за рисуване: листа А4, темперни бои, моливи.

 

18. ФТП проф. д..н. Любомир Халачев 30 юли – 03 август        11 Б 09.00 – 14.00