Правилен изговор за 8 урока

Школата ще се провежда един път седмично, по един академичен час.

Продължителност: 2 месеца

Ръководител: доц. д-р Катерина Илкова

Начало: октомври 2018 г.