КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2018

Прием по специалности за 2018/2019 учебна година

 

ПРИЕМ В БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ

 

Приемни изпити

Приемните изпити в НАТФИЗ са конкурсни и имат специализиран характер, позволяващ откриването на талант, култура, художествен вкус, мотивация и психофизиологични качества, необходими за отделните специалности. Изпитите за бакалавърските специалности се провеждат в два или три кръга, а за магистърските – в два кръга. Те могат да бъдат теоретични и/или практически, анонимни и/или явни, писмени и/или устни.

В НАТФИЗ може да се кандидатства едновременно за две специалности във всеки факултет (ф-т “Сценични изкуства” и ф-т “Екранни изкуства”)

За участие в приемните изпити се внася такса, определена с постановление на Министерски съвет. Внесената такса не се връща в случай, че кандидатът не се е явил на съответен изпит.

На основание ПМС № 286 / 26.04.2018 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за уч. 2018/2019 г. и Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ, таксите за участие в кандидатстудентски изпити са в размер на 50 лв. за първи изпит /кръг/ и 50 лв. за всеки следващ изпит /кръг/.

 

Наредба за прием на студенти в НАТФИЗ

 

ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ за уч. 2018-2019 г.

 

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Подаване на документи за кандидатстване: 20-24 август (включително)

Място на подаване: ул. “Г. С. Раковски” 108А

 

Редовните приемни изпити в НАТФИЗ се провеждат от 1 до 10 септември.

Графикът за изпитите се обявява на 30 август,  до 14.00 ч.

 

 

 

Работно време на касата (ул. “Г. С. Раковски” 108А):
Понеделник – Петък: 09:00 – 18:00 ч.
Обедна почивка: 13:00 – 14:00 ч.