Съобщение за студентите от ф-т “Екранни изкуства” – 1 и 2 курс

 

В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТ „ЕКРАННИ ИЗКУСТВА“

ПРИПОМНЯМ , ЧЕ ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ЗАВЪРШИЛИ 1 И 2 КУРС ОТ ФЕИ СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ОБЕЗПЕЧАТ КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ – 2018 КАТО КВЕСТОРИ, ПОДПОМАГАЩИ ИЗПИТНИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 1-10 септември, 2018 г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И ЗАПИСВАНЕТО НА КВЕСТОРИТЕ Е В УЧЕБЕН ОТДЕЛ – СГРАДА “А” , СТАЯ – 302

ИНСТРУКТАЖЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КСК-2018

ЗА СТУДЕНТИТЕ-КВЕСТОРИ Е НА

31 август 2018 г. от 12.00 ч.

 

ЗАПИСВАНЕТО ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ СЕМЕСТЪР ЩЕ СТАВА СЛЕД ЗАВЕРЕНО УЧАСТИЕ В КСК-2018!

/Неучастието се санкционира съгласно чл. 88, ал. 1, т. 2 от Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ/

НА ВСИЧКИ УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ УЧЕБНАТА 2017/18г., ЖЕЛАЯ ПОЛЗОТВОРНО ЛЯТО!

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТ „ЕКРАННИ ИЗКУСТВА“