СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ф-т “СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА” и ф-т “ЕКРАННИ ИЗКУСТВА” – ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРИ

СЪОБЩЕНИЕ

 

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, 2 И 3 КУРС, ОКС „БАКАЛАВЪР“ ОТ ФАКУЛТЕТ „ЕКРАННИ ИЗКУСТВА“,

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ЯВЯТ НА 31.08.2018 Г. /ПЕТЪК/ В 12.00 Ч.

В КИНОЗАЛАТА ЗА ИНСТРУКТАЖ.

 

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ОКС „БАКАЛАВЪР“

ОТ ФАКУЛТЕТ „СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА“, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ КАТО КВЕСТОРИ И АКТЬОРИ В КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ,

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ЯВЯТ НА 31.08.2018 Г. /ПЕТЪК/ В 12.00 Ч. НА УЛ. „Г.С.РАКОВСКИ“ №108А  ЗА ИНСТРУКТАЖ.

 

 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ