СПИСЪК НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и СЪОБЩЕНИЯ – I кръг – Факултет “Екранни изкуства”

 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Филмова и телевизионна режисура”

 

Кандидат–студентите за специалност

„ФИЛМОВА И ТЕЛЕВИЗИОННА РЕЖИСУРА”,

да се явят за I кръг

на 01.09.2018 г. /събота/

в 08.30 ч. на ул. „Самоков” № 60       

Студио „Орфей“ , ж.к. Изгрев /зад Интерпред/, спирка Метростанция „Жолио Кюри“

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за І кръг, синьопишеща химикалка.


 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Филмово и телевизионно операторство”

 

Кандидат–студентите за специалност

„ФИЛМОВО И ТЕЛЕВИЗИОННО ОПЕРАТОРСТВО”

да се явят за І кръг

на 02.09.2018 г. /неделя/

в 08.30 ч. на ул. „Г.С.Раковски” № 114

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за І кръг


 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Филмов и телевизионен монтаж”

 

Кандидат–студентите за специалност

„ФИЛМОВ И ТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНТАЖ”

да се явят за І кръг

на 01.09.2018 г. /събота/

в 12.00 ч. на ул. „Самоков” № 60

Студио „Орфей“ , ж.к. Изгрев /зад Интерпред/, спирка Метростанция „Жолио Кюри“

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за І кръг, синьопишеща химикалка.


 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Филмов и телевизионен звук”

 

Кандидат–студентите за специалност

„ФИЛМОВ И ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЗВУК”

да се явят за І кръг

на 04.09.2018 г. /вторник/

в 09.30 ч. на ул. „Самоков” № 60

Студио „Орфей“ , ж.к. Изгрев /зад Интерпред/, спирка Метростанция „Жолио Кюри“

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за І кръг, синьопишеща химикалка.


 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Фотография”

 

Кандидат–студентите за специалност

„ФОТОГРАФИЯ”

да се явят за І кръг

на 03.09.2018 г. /понеделник/

в 08.30 ч. на ул. „Г.С.Раковски” № 114

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, собствена цифрова снимачна апаратура, квитанция за платена такса за І кръг.


 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Филмов и телевизионен дизайн”

 

Кандидат–студентите за специалност

„ФИЛМОВ И ТЕЛЕВИЗИОНЕН ДИЗАЙН”

да се явят за І кръг

на 04.09.2018 г. /вторник/

в 08.30 ч. на ул. „Г. С. Раковски” № 114

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за І кръг, синьопишеща химикалка, изобразителни материали – моливи, четки, бои, съд за вода.


 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Анимация”

 

Кандидат–студентите за специалност

„АНИМАЦИЯ”

да се явят за І кръг /писмен/

на 05.09.2018 г. /сряда/

в 08.30 ч. на ул. „Г.С.Раковски” № 114

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за І кръг, синьопишеща химикалка, черен молив, гума.


 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Екранни изследвания и журналистика”

 

Кандидат–студентите за специалност

„ЕКРАННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЖУРНАЛИСТИКА”

да се явят за І кръг /писмен/

на 03.09.2018 г. /понеделник/

в 08.30 ч. на ул. „Г.С.Раковски” № 114

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за І кръг, синьопишеща химикалка.


СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Драматургия”

 

Кандидат–студентите за специалност

„ДРАМАТУРГИЯ”

да се явят за І кръг /писмен/

на 02.09.2018 г. /неделя/

в 08.15 ч. на ул. „Г. Раковски” № 108 А

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за І кръг, синьопишеща химикалка.


 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Филмово и телевизионно продуценство”

 

Кандидат–студентите за специалност

„ФИЛМОВО И ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОДУЦЕНСТВО”

да се явят за І кръг

на 01.09.2018 г. /събота/

в 09.30 ч. на ул. „Г. С. Раковски” № 108 А

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за І кръг, синьопишеща химикалка.


 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Мениджмънт в екранните изкуства”

 

Кандидат–студентите – специалност

„МЕНИДЖМЪНТ В ЕКРАННИТЕ ИЗКУСТВА” /магистърска степен /

да се явят за І кръг /писмен/

на 01.09.2018 г. /събота/

в 08.15 ч. на ул. „Г. С. Раковски” № 108 А

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за І кръг, синьопишеща химикалка.


 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Естетика на приложната фотография”

 

Кандидат – студентите за специалност

„ЕСТЕТИКА НА ПРИЛОЖНАТА ФОТОГРАФИЯ” /магистърска степен /

да се явят за І кръг

на 01.09.2018 г. /събота/

в 08.30 ч. на ул. „Г. С. Раковски” № 114

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта и квитанция за платена такса за І кръг.