СПИСЪК НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ и СЪОБЩЕНИЯ – I кръг – Факултет “Сценични изкуства”

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Актьорство за драматичен театър” (мъже)

 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ 

специалност “Актьорство за драматичен театър” (жени)

 

Кандидат–студентите за специалност „Актьорство за драматичен театър” –  

мъже от № 80002 до 80125

да се явят за І кръг

на 01.09.2018 г. /събота/ в 8.30 ч. на ул. „Г. Раковски”№ 108 А

 

Кандидат–студентите за специалност „Актьорство за драматичен театър” –  

мъже от № 80130 до 80204

да се явят за І кръг

на 01.09.2018 г. /събота/ в 14.30 ч. на ул. „Г. Раковски”№ 108 А

 

Кандидат–студентите за специалност „Актьорство за драматичен театър” –  

жени от № 80001 до 80040

да се явят за І кръг

на 01.09.2018 г. /събота/ в 15.30 ч. на ул. „Г. Раковски” № 108 А

_________________________________________

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за І кръг, списък на подготвените материали в

6 екземпляра /задължително напечатани/


 

 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Актьорство за куклен театър” (мъже)

 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Актьорство за куклен театър” (жени)

 

Кандидат–студентите за специалност

„АКТЬОРСТВО ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР” –  мъже

да се явят за І кръг

на 03.09.2018 г. /понеделник/

в 08.15 ч. на ул. „Г. Раковски” № 108 А

 

Кандидат–студентите за специалност

 „АКТЬОРСТВО ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР” – жени от № 80005 до № 80107 вкл.

 да се явят за І кръг

на 03.09.2018 г. /понеделник/

в 14.00 ч. на ул. „Г. Раковски” № 108 А

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за І кръг и списък на подготвените материали в

5 екземпляра /задължително напечатани/.


 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Театър на движението – Пантомима”

 

Кандидат–студентите за специалност

„ТЕАТЪР НА ДВИЖЕНИЕТО – ПАНТОМИМА” да се явят за І кръг

на 03.09.2018 г. /понеделник/

в 08.15 ч. на ул. „Г. Раковски” № 108 А

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за І кръг; работно облекло за танци, синьопишеща химикалка и музиката /на USB флаш или на компактдиск (CD)/.

 

Моля кандидат-студентите, допуснати до II кръг,

да имат готовност да се явят на изпит на същия ден (03.09.2018 г.)


 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Режисура за драматичен театър”

 

Кандидат–студентите за специалност

„РЕЖИСУРА ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР”  да се явят за І кръг

на 06.09.2018 г. /четвъртък/

в 8.00 ч. на ул. „Г. Раковски” № 108 А

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за І кръг,  синьопишеща химикалка.


 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Сценография”

 

Кандидат–студентите за специалност

„СЦЕНОГРАФИЯ”  да се явят за І кръг

на 01.09.2018 г. /събота/

в 09.30 ч. на ул. „Г.Раковски” № 108 А

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за І кръг; бои и пособия за рисуване, съд за вода.


 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Театрознание и театрален мениджмънт”

 

Кандидат–студентите за специалност

„ТЕАТРОЗНАНИЕ И ТЕАТРАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ” да се явят за І кръг

на 04.09.2018 г. /вторник/

в 08.30 ч. на ул. „Г.Раковски” № 108 А

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за І кръг, синьопишеща химикалка.


 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Театрална продукция”

 

Кандидат–студентите за специалност

„ТЕАТРАЛНА ПРОДУКЦИЯ”  да се явят за І кръг

на 09.09.2018 г. /неделя/

в 08.00 ч. на ул. „Г.Раковски” № 108 А

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за І кръг, синьопишеща химикалка.


 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Театрално изкуство”  и “Мениджмънт в сценичните изкуства”

 

Кандидат–студентите за специалностите

„ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО” и

„МЕНИДЖМЪНТ В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА“ /магистърска степен/

да се явят за І кръг

на 07.09.2018 г. /петък/

в 08.15 ч. на ул. „Г.Раковски” № 108 А

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за І кръг.


 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Публична реч”

 

Кандидат–студентите за специалност

„ПУБЛИЧНА РЕЧ” /магистърска степен / да се явят за І кръг

на 06.09.2018 г. /четвъртък/

в 09.15 ч. на ул. „Г.Раковски” № 108 А

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта и квитанция за платена такса за І кръг.


 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Режисура в куклено-театралните практики”

 

Кандидат – студентите за специалност

„РЕЖИСУРА В КУКЛЕНО – ТЕАТРАЛНИТЕ ПРАКТИКИ”,  /магистърска степен /

да се явят за І кръг

на 06.09.2018 г. /четвъртък/

в 8.00 ч. на ул. „Г. Раковски” № 108 А

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за І кръг, синьопишеща химикалка. 


 

СПИСЪК на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

специалност “Образователен и терапевтичен куклен театър”

 

Кандидат – студентите за специалност

„ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР”,  /магистърска степен /

да се явят за І кръг

на 01.09.2018 г. /събота/

в 08.15 ч. на ул. „Г. Раковски” № 114

 

Кандидат-студентите да носят:

пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за І кръг.