Съобщение за кандидат–студентите за специалност „Актьорство за драматичен театър” – II кръг

 

Кандидат–студентите за специалност „Актьорство за драматичен театър” – жени, допуснати до втори кръг да се явят на 03.09. 2018 г./понеделник/ в 09.30 ч. на ул. „Г. Раковски” № 108 А

Жените да бъдат с прибрани коси.

Кандидат–студентите за специалност „Актьорство за драматичен театър” – допуснати до втори кръг да бъдат в облекло, което е без надписи, картинки, щампи…

Кандидат-студентите да носят: пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за ІI кръг

 

 

Кандидат–студентите за специалност „Актьорство за драматичен театър” – мъже , допуснати до втори кръг /от № 80064 до № 80204/ да се явят на 03.09. 2018 г./понеделник/ в 8.30 ч. на  ул. „Г. Раковски” № 108 А

Кандидат–студентите за специалност „Актьорство за драматичен театър” –  допуснати до втори кръг да бъдат в облекло, което е без надписи, картинки, щампи…

Кандидат-студентите да носят: пропуск, лична карта, квитанция за платена такса за ІI кръг