Списание „Култура“ публикува в първия си пилотен брой „Театралното „Варненско лято“ най-важното е и най-трудното“ на проф. д-р Венета Дойчева