ОТСЪСТВАЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Боряна Матеева

ще отсъства от учебни занятия

 на 10.10.2018 г. (сряда)

по дисциплината

„История на иберо-американското кино”    

 

 

 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ