Съобщение за курс „Гротовски и лабораторният театър“ и Вокално обучение, клас проф. Здравко Митков

 

Вокалното обучение на клас проф. Здравко Митков ще започне от 19 септември 2018 г., 18.15 ч. – във В 303 – проф. д-р Ан. Търколева

 

Курсът за „Театрално изкуство“ /магистри/ „Гротовски и лабораторният театър“  започва от 22 октомври 2018 г.

 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ