КОНКУРСИ ЗА ДОКТОРАНТИ

 

Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси за докторанти по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научни специалности:

Театрознание и театрално изкуство: Трансформационни взаимодействия между новите технологии и драмата – 1 редовно, Възпитаниците на студиите към Московския художествен театър – основоположници на национално значими педагогически школи за театър между двете световни войни – 1 редовно, Театърът на открито: съвременни тенденции – 1 редовно, Интерпретации в подхода към историческия костюм в съвременния театрален дизайн  – 1 редовно, Аспекти на актьорското изкуство и влиянието на далекоизточния театър – 1 редовно, Семиотични аспекти на драматургията на речевия акт – 1 редовно, Взаимодействието режисьор – актьор в създаването на театрален спектакъл – между традицията на режисьорския и предизвикателствата на постдраматичния театър

Кинознание, киноизкуство и телевизия: Работа с непрофесионални актьори в игралното кино – 1 редовно; Развитие на българските дългометражни драматични сериали (2000 – 2020)  – 1 редовно, Театралният драматургичен текст като основа на филмов сценарий в съвременното европейско кино – 1 редовно, Монтажни принципи при изграждане на документални филми от архивни кадри – 1 редовно, Звукозаписното студио – пресечна точка на технология и творчество – 1 редовно.

Всички със срок 2 месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 225, 9231 275, подаване на документи – ул. “Раковски”№ 108 А, ет.3, стая А 303. Такса за кандидатстване – 100 лв.

 

Публикувано в Държавен вестник бр. 81 от 2 октомври 2018.

 

Необходими  документи

  1. Заявление до Ректора
  2. Автобиография с актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция
  3. Нотариално заверено копие от дипломата за магистърска степен и приложението към нея, както и удостоверение за нейното признаване, ако е издадена от чуждестранно висше училище
  4. Нотариално заверено копие от дипломата за бакалавърска степен и приложението към нея, както и удостоверение за нейното признаване, ако е издадена от чуждестранно висше училище
  5. Списък на публикациите, ако има такива
  6. Копие от документ за самоличност и две снимки
  7. Квитанция за платена такса (банкова сметка на НАТФИЗ)