ОТСЪСТВАЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

 

 

ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ МЕЛТЕВ

ще отсъства от учебни занятия по дисциплините

МЕНИДЖМЪНТ В ЕКРАННИТЕ ИЗКУСТВА” –  ІV курс- поток

ФИНАНСИРАНЕ НА ЕКРАННИТЕ ИЗКУСТВА” – І МЕИ

на 20.11.2018 г. /вторник/

 

 

 

 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ