Юбилейна научна конференция по случай 70-годишнината на НАТФИЗ – Катедра “Театрознание”