ПРОФ. Д-Р КАЛИНА СТЕФАНОВА ОТНОВО В ШАНХАЙ

 

  

Проф. д-р Калина Стефанова беше в Шанхай по повод честването на 40 години от създаването на списание „Театрални изкуства“ и изследванията на китайския театър от реформата и отварянето на Китай насам. Събитието беше отбелязано с Академичен симпозиум в Шанхайската театрална академия, на който проф. д-р Стефанова произнесе едно от 4-те въвеждащи слова.

 

 

Тя е член на международната редколегия на списанието от създаването й през 2015 г. , заедно с професорите Ричард Шекнер, Малвин Карлсън, Ерика Фишер-Лихте, Ханс-Тиес Леман и др.