ТВЦ – Русе търси телевизионни оператори

 

1. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Висше образование – степен „професионален бакалавър” по специалността „Операторско майсторство”.

 

2. Предимство на кандидатите дават:

Притежаване на свидетелство за управление на МПС с безупречен шофьорски опит;

Владеене на чужд език;

Компютърна грамотност PC и Mac OS базирани операционни системи.

 

3. Допълнителни изисквания към кандидатите:

– да притежават умения за работа в екип; да бъдат комуникативни; да проявяват инициативност и умения за работа в динамична среда.

– да притежават практически умения за работа с цифрова снимачна техника.

– да имат представа за технологичния процес на подготовка и реализация на телевизионна продукция, включително и предавания по многокамерен способ, изграждане на светлинен модел;

– да са запознати с възможностите на действащите технически средства – дигитални камери, осветителна техника, компютърни технологии в производството и излъчването на тв програми, технологични мрежи, интернет и FTP сървъри.

– да имат общи познания за основните разпоредби на Закона за радиото и телевизията и Закона за авторското право и сродните му права.

 

Телефон за контакти: 082 /81-38-24

e-mail : k_petkov@bnt.bg