Събрание на нехабилитираните преподаватели – 22.01.2019 г., 14:00 ч. / Събрание на служителите – 24.01.2019 г., 13:45 ч.

 

 

На основание на чл.8, ал.3, 4, 5 от ПУД на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”

и във връзка с  предстоящо

ОБЩО СЪБРАНИЕ на Академията

СВИКВАМ:

СЪБРАНИЕ НА

НЕХАБИЛИТИРАНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

22.01.2019г. – 14:00 ч.Заседателната зала

на ул. „Г.С.Раковски” № 114

отг. проф. д-р В. Раева, Председател ОС

 

 

Проф. д-р Станислав Семерджиев

Ректор на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”

 

 

На основание на чл.8, ал.3, 4, 5 от ПУД на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”

и във връзка с предстоящо

ОБЩО СЪБРАНИЕ на Академията

СВИКВАМ:

СЪБРАНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

24.01.2019г. – 13:45ч.Зала 47

„Г.С.Раковски” № 108А

отг. Владимир Кузманов, пом. ректор

 

 

Проф. д-р Станислав Семерджиев

Ректор на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”