Общо събрание на Академията – 12.02.2019 г. /вторник/, 10.00 ч.

Променя се мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе в кино „Одеон“ (бул. Патриарх Евтимий № 1)

Датата остава същата: 12.02.2019г. от 10.00 до 15.00 ч.

 

На основание чл.8 (ал.1) и чл.9 (ал.1) , чл.10 (ал.1) и чл.30 (ал.1, 2) от Правилника за устройството и дейността на

Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов”

свиквам

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКАДЕМИЯТА

12.02.2019 г./вторник/ от 10.00 до 15.00 часа

в кино „Одеон“ (бул. Патриарх Евтимий 1)

при следния дневен ред:

 

  1. Годишен отчет на ректора на основание чл.9, ал.1,т.8

  2. Годишен отчет на Контролния съвет на основание чл.9, ал.1, т.5

  3. Изменения и допълнения на Правилника за устройството и дейността на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”

  4. Разни.

 

Председател на ОС

Проф. д-р Веселина Раева