Лекции при проф. д.н. Анна Топалджикова започват от 07.03.2019 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Лекциите

 

при проф. д.н. Анна Топалджикова

 

ще започнат от 07.03.2019 г.

 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ