ОТСЪСТВАЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ


 

ДОЦ. ПЕТЪР АБАДЖИЕВ

ще отсъства от учебни занятия по

избираемата дисциплина

„ОСНОВИ НА ФОТОГРАФИЯТА”

на 22.02.2019 г. /петък/

(15.15-17.30 ч.) – ауд. В 403

 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ