III-то национално издание „Учи в България, завладей света!“

 

На 24-ти март НАТФИЗ стартира III-то национално издание „Учи в България, завладей света!“ – превантивна кампания срещу интелектуалната емиграция на младите българи!  Водени от убеждението, че състоянието на образованието и културата днес, е индикация за състоянието на икономиката и бизнеса утре, НАТФИЗ потърси общественото съучастие на проблема и посети за 2 години 25 града на страната.

Силната гражданска подкрепа стана основание Академията да продължи кампанията и през 2019 г. в – Кюстендил (24 – 29 март), Димитровград (19 и 20 април), Хасково (21 и 22 април), Стара Загора (7 и 8 април), Велико Търново (17, 18 и 19 април), Сливен (22 и 23 април), Пазарджик (23 и 24 април), Пловдив (24 и 25 април), Благоевград (30 и 31 април), Шумен (13 и 14 май). Младите жители на градовете ще бъдат безвъзмездно консултирани от водещите преподаватели на Академията, ще получат кандидатстудентски материали и възможност да видят дипломните спектакли на студентите в НАТФИЗ, чиито места биха могли да заемат.

Учи в България, завладей света!“ не е проект единствено на НАТФИЗ, а на цялото ни общество, доколкото въпросът „Можем ли заедно да предложим на децата си достойна алтернатива, за да останат и да се развият като пълноценни специалисти и личности в собствената си страна?“ засяга болезнено всички ни.