КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ

 

 

 

 

 

Кандидатстудентските консултации се провеждат през месеците юли и август.

Консултациите за образователна степен „Бакалавър“ са групови и индивидуални. Груповите консултации са 30 академични часа и се провеждат по предварително обявен график за различните специалности. За участие в тях се заплаща сумата от 300 лв. Консултациите за образователна степен „Магистър“ са само индивидуални.

 

Индивидуалните консултации се провеждат след подаване на писмено заявление до декана на съответния факултет и заплащане на такса от 30 лв. за академичен час. В заявлението се посочва броят на часовете и името на преподавател за провеждане на консултацията и периодът от време.

 

Заплащането на таксата за груповите консултации може да бъде извършено по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

  • Кандидатстудентски консултации – КСК
  • Съкращението на специалността – виж съкращението ТУК
  • Датите на кандидатстудентската консултация

Пример: КСК – АДТ – 18-22.08.2019

 

СЪКРАЩЕНИЕ

                СПЕЦИАЛНОСТ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ
АДТ Актьорство за драматичен театър
РДТ Режисура за драматичен театър
АКТ Актьорство за куклен театър
РКТ Режисура за куклен театър
Сценография Сценография
ТТМ Театрознание и театрален мениджмънт
ТД – ТТ
Театър на движението – Танцов театър
ТП Театрална продукция
ФТР Филмова и телевизионна режисура
ФТО Филмово и телевизионно операторство
ФТМ Филмов и телевизионен монтаж
ФТЗ Филмов и телевизионен звук
ФТП Филмово и телевизионно продуцентство
ФТД Филмов и телевизионен дизайн
ФОТ Фотография
АН Анимация
ДР Драматургия
ЕИЖ Екранни изследвания и журналистика
 
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
МСИИ Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии
МЕИ Мениджмънт в екранните изкуства
ПР Публична реч
ТИ Театрално изкуство
ФТИ Филмово и телевизионно изкуство
ЕПФ Естетика на приложната фотография
ОТКТ Образователен и терапевтичен куклен театър
АМТК Актьорско майсторство за театър и кино
РСИ Режисура в сценичните изкуства
ЕР Екранна режисура
ДИМ Дизайн за интерактивни медии

 

Справка и записване – на касата на НАТФИЗ, тел. 02/9231 303.

Работно време на касата:
Понеделник – Петък: 09:00 – 18:00 ч.
Обедна почивка: 13:00 – 14:00 ч.

Повече информация можете да намерите в Наредбата за прием и на тел. 02 9231 243/ 273/ 274/ 271/ 303