СЪОБЩЕНИЕ ДО НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ – ФАКУЛТЕТ “СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА“

 

 

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

ЕДИН ЧАС СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ОТКРИВАНЕТО

НА УЧЕБНАТА  2019-2020 ГОДИНА И ВРЪЧВАНЕТО НА СТУДЕНТСКИТЕ КНИЖКИ,

ВИ ОЧАКВАМЕ В ГОЛЕМИЯ САЛОН НА ТЕАТЪР НАТФИЗ

ЗА СРЕЩА С ДЕКАНА НА ФАКУЛТЕТ „СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА“

ПРОФ. ПЛАМЕН МАРКОВ

 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ