ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ – уч. 2019/2020 г.

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ – уч. 2019/2020 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Комплект документи за записване /на касата на Театър НАТФИЗ, цена – 20 лв./.
  2. Диплома за средно образование /за ОКС бакалавър/ – оригинал
  3. Лична карта
  4. 4 броя снимки
  5. Квитанция за платена такса за зимен семестър:
    • 825 лв. – за всички бакалавърски специалности
    • 875 лв. – за магистърски специалности –МСИИ, МЕИ, РСИ

/заплащането на семестриалната такса става в която и да е банка в София и страната/

Образец за попълване на вносната бележка

ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”

IBAN НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BG16BNBG96613100176501

BIC НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BNBGBGSD

ПРИ БАНКА: БНБ ЦУ

 

ОСНОВАНИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ: ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ, СПЕЦ………………………., КУРС…………

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА СТУДЕНТА, ЕГН…………………………..

НАРЕДИТЕЛ: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА ВНОСИТЕЛЯ

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ

   12.09.2019 г. /четвъртък/ – спец. АДТ, АКТ, ТД-ТТ, РДТ, ТП

 

   13.09.2019 г. /петък/ –  всички приети студенти о.к.с. БАКАЛАВЪР от факултет “ЕКРАННИ ИЗКУСТВА”

 

   14.09.2019 г. /събота/ – спец. ТТМ, МСИИ, МЕИ, РСИ

 

При записване трябва се носят по два екземпляра от следните договори:

Student Ordinary Contract

Student Copyright Contract 

Записването ще става в сградата на ул. Г С. Раковски 108А, ет. 3, УЧЕБЕН ОТДЕЛ

        от 9.30 ч. до 13.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.30 ч. по посочения график

 

На 15.09.2019 г. / неделя / от 10.00 ч. в салона на ТЕАТЪР НАТФИЗ ще се състои тържествено откриване на новата учебна година

Присъствието на новоприетите студенти е задължително!