НАТФИЗ ПОДПИСА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО С ИРЛАНДСКИ АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

Меморандум за сътрудничество между Ирландския американски университет (ИАУ) и Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) по въпроси за висшето образование в областта на театъра и киното.

 

Този меморандум за разбирателство се предлага като основа за ИАУ и НАТФИЗ за сътрудничество в области от общ интерес, на първо място по отношение на магистърска програма в областта на музиката за кинофилми и съвременните медии и специалностите, по които се извършва обучение в НАТФИЗ, а допълнително с течение на времето и други области като възможен обмен на между студентите, както и дни на студентските изкуства в София и Дъблин, творческо сътрудничество, обмен на учители, симпозиуми и други подобни. ИАУ също ще търси от НАТФИЗ всякакви съвети, насоки и възможности за сътрудничество, които биха могли да бъдат възможни при разработването на българска акредитация и други регулаторни въпроси в България.

 

Изявление на Ирландския американски университет (ИАУ) – Дъблин, по повод подписването на Меморандума с НАТФИЗ