„ХАОС“ В НАТФИЗ

„ХАОС“ В НАТФИЗ

 

НАТФИЗ е единственото място в България, в което професионално се обучават творци в направлението „Танцов театър“. В пространствата му всеки сезон се създават образци на толкова популярното в световен мащаб невербално сценично изкуство. Съчетание от актьорски умения, пластика, акробатика, танц и пантомима изкуството освобождава неподозирани визуално-пластични образи, които международната публика споделя възторжено – невъзпрепятствана от езикови и смислови бариери.

 

 

В самото начало на 2020 година образованието по специалността в НАТФИЗ подари още един великолепен спектакъл на софиянци „Хаос“, чиято втора премиера ще се състои на 21-ви януари. Заповядайте!

Ето какво споделя Елена Господинова – автор и постановчик на „Хаос“ – Темите в спектакъла изследват човека в модерното общество и метаморфозите, които той преживява, начина по който ги приема или им се противопоставя… Целта е да достигнем до нови състояния, за да опознаем по-добре собствения си механизъм на действие. Използваме художествения език на тялото чрез: съвременен танц; релийз техники; контактна импровизация; основи на класическия танц, съчетано с мимика, жест и драматичен театър.