Съобщение за лекциите по УВОД В ИСТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ТЕАТЪР

 

СЪОБЩЕНИЕ 

до студентите от 1 курс поток

От 19.02.2020г 

лекциите ще се провеждат :

11.30   – 14.30 ч.

УВОД В ИСТОРИЯТА

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ТЕАТЪР

проф.д.н. К. Николова

в АУЛА, Б сграда

 

 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ