Кандидатстудентски консултации за специалност “АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР”

Кандидатстудентски консултации за специалност “АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР”

 

Консултациите за кандидатстудентските изпити за специалност Актьорство за драматичен театър ще се проведат от ръководителите на бъдещите класове – проф. Маргарита Младенова и доц. д-р Пенко Господинов.

 

Групови консултации

15 – 21 август – при проф. Маргарита Младенова

Консултациите при проф. Младенова ще се провеждат от 10.00 ч. до 16.00 ч.

 

22 – 28 август – при доц. д-р Пенко Господинов

Консултациите при доц. д-р Пенко Господинов ще се провеждат от 10.00 ч. до 15.00 ч.

 

Груповите консултации са 30 академични часа при посочения от кандидата преподавател. За участие в тях се заплаща сумата от 300.00 лв.

 

Индивидуални консултации
Кандидат–студентите ще могат да се запишат само за една индивидуална консултация при доц. д-р Господинов  (по взаимно договаряне за точните часове с преподавателя) в рамките на периода 22 – 28 август.

 

За участие в индивидуална консултация се заплаща сумата от 30.00лв.
Проф. Младенова няма да провежда индивидуални консултации.

Всеки кандидат-студент може да се запише за консултации и при двамата  ръководители на клас, като бройката за индивидуални консултации при доц. д-р Господинов е ограничена – една.

 

Заплащането на таксата за груповите и индивидуалните консултации се извършва по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

  • Кандидатстудентски консултации – КСК – групови/индивидуални
  • Съкращението на специалността – АДТ
  • Датите на кандидатстудентската консултация

Пример: КСК – АДТ – 15-21.08/22-29.08.2020

 

Записването за консултации по Актьорство за драматичен театър ще се извършва по e-mail

в срок от 20 юли до 10 август.

 

Как да се запиша:

  1. Изтеглете необходимото заявление за консултации и декларация за лични данни и ги попълнете.
  2. Извършете плащане по банков път по сметката на НАТФИЗ на сумата, която отговаря на типа консултации.
  3. Изпратете заявлението, декларацията и копие от бележката от банката за извършеното от Вас плащане на adt@natfiz.bg в срок от 20 юли до 10 август.

 

За повече информация и въпроси използвайте същия e-mail – adt@natfiz.bg

 

За специалността

Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на актьорското изкуство, да се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, да се научат да работят в екип, като се насочват как да откриват и развиват собствената си творческа индивидуалност.

Обучението разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: органичното актьорско присъствие на сцената и пред камерата, правоговора и действената сценична реч, ритмическите и вокални умения, сценичното движение и поведение, анализът на драматургичния текст и драматичната ситуация, като основната цел е, чрез всички тези усвоени и натрупани умения да се постигне изграждането на убедителен сценичен или филмов образ. Обучението градира от импровизационни етюди през изграждането на завършени драматични фрагменти до овладяване на средствата на камерния театър и постигането на убедителни резултати в представленията на голямата сцена на Театър НАТФИЗ. Периметърът на задължителните дисциплини е допълнен от теория, обхващаща българската и европейската литература и театър. Като неотделим компонент на развитието на студентите са включени избираеми дисциплини, даващи теоретико-исторически знания и практически умения в областта на музиката, изобразителните и пластически изкуства, психологията, философията, естетиката, митологията и религията, както и професионални умения в областта на танците, сценичния бой и каскади, акробатически техники, дублажа, подготовката за кастинг и т.н.

Завършилите специалността АДТ придобиват образователно-квалификационната степен „БАКАЛАВЪР“, с професионална квалификация „АКТЬОР  ЗА  ДРАМАТИЧЕН  ТЕАТЪР“. Те могат да намерят широка реализация в професионални театри (държавни, общински, частни, независими), филмови и телевизионни продукции, телевизионни и радио-програми, дублаж на филми, шоу и развлекателни програми, други разнообразни сценични и екранни форми на изява, както и да продължат своето образование в образователно-квалификационната степен „Магистър“.

 

На основание РМС № 275 / 23.04.2020 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за уч. 2020/2021 г. и Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ, таксите за участие в кандидатстудентски изпити са в размер на 50 лв. за първи изпит /кръг/ и 50 лв. за всеки следващ изпит/кръг/.

 

Наредба за прием на студенти

Заповед за такси за участие в кандидатстудентски изпити

Банкови данни на НАТФИЗ

 

 

Редовни кандидатстудентски изпити– от 1 до 10 септември 2020 г.

Подаване на документи онлайн за кандидатстудентските изпити – от 17 до 28 август

Групови и индивидуални кандидатстудентски консултации –
15 – 21 август при проф. Маргарита Младенова
22 – 29 август при доц. д-р Пенко Господинов

Записвания за консултации, въпроси и информация – adt@natfiz.bg