СФУМАТО ПОДПОМАГА СТУДЕНТИ НА НАТФИЗ

СФУМАТО ПОДПОМАГА СТУДЕНТИ НА НАТФИЗ

 

Проектите на Бюрхан Керим, Ростислав Георгиев и вече завършилите Надежда Колева и Румен Драганов успяха да се преборят с 40-ет други, включили се в творческата работилница на „Малък сезон 2020“.

ТР „Сфумато“ ще финансира спектаклите на младите творци и ще ги представи на сцената си в рамките на настоящия сезон. НАТФИЗ им пожелава успех!