План – график на учебния процес за академичната 2017/2018 година за студенти ОКС „бакалавър“ и студенти ОКС „магистър“ от Факултет „Сценични изкуства“ и трети и четвърти курс студенти ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ от Факултет „Екранни изкуства“,

 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 1. Учебни занятия –   от  15.09.2017  до 22.12.2017
 2. Коледна ваканция –   от  23.12.2017   до 02.01.2018
 3. Заверка на студентски книжки от преподаватели – от 11.12.2017  до 17.12.2017
 1. Заверка на студентски книжки в Учебен отдел – от 18.12.2017  до 22.12.2017
 1. Редовна сесия –    от 03.01.2018  до 30.01.2018

Практически дисциплини –   от 03.01.2018  до 16.01.2018

Теоретични дисциплини –    от 17.01.2018  до 30.01.2018

 1. Поправителна сесия –  от 31.01.2018  до 04.02.2018
 2. Записване за летен семестър в Учебен отдел  до 20.02.2018

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 1. Учебни занятия –  от 05.02.2018 до 23.05.2018        
 2. Заверка на студентски книжки от преподавателите от 08.05.2018 до 13.05.2018
 1. Заверка на студентските книжки в Учебен отдел – от 14.05.2018 до 23.05.2018
 1. Редовна сесия –   от 25.05.2018 до 25.06.2018

Практически  дисциплини –    от 25.05.2018 до 10.06.2018

Теоретични дисциплини –    от 11.06.2018 до 25.06.2018

 1. Поправителна сесия – от 26.06.2018 до 01.07.2018
 2. Записване за учебната 2018/2019 г. – до 30.09.2018

 

 

IV КУРС АДТ, АКТ, ТД-ПМ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 1. Учебни занятия –    от  15.09.2017  до 22.12.2017
 2. Коледна ваканция –    от  23.12.2017  до 02.01.2018
 3. Редовна сесия –    от  03.01.2018  до 07.01.2018
 4. Поправителна сесия-     от  08.01.2018  до 09.01.2018

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 1. Учебни занятия – от 10.01.2018   до 11.04.2018
 2. Семестриални изпити от 12.04.2018   до 15.04.2018
 3. Държавни изпити от 16.04.2018   до 20.04.2018

Официално връчване на дипломи на абсолвентите на 23.05.2018г.

 

План – график на учебния процес

за академичната 2017/18 година за студенти първи курс и втори курс ОКС „бакалавър“ от факултет „Екранни изкуства“,

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 1. Учебни занятия –   от  15.09.2017  до  28.01.2018
 2. Коледна ваканция –   от  23.12.2017  до  02.01.2018
 3. Заверка на студентски книжки от преподаватели – от 16.01.2018   до 22.01.2018
 1. Заверка на студентски книжки в Учебен отдел – от 23.01.2018  до 28.01.2018
 1. Редовна и поправителна сесия – от 29.01.2018   до  02.2018

Записване за летен семестър в Учебен отдел  до 27.02.2018

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 1. Учебни занятия – от 12.02.2018 до 24.06.2018        
 2. Заверка на студентски книжки от преподавателите – от 08.06.2018 до 11.06.2018
 1. Заверка на студентските книжки в Учебен отдел – от 12.06.2018 до 24.06.2018
 1. Редовна сесия и поправителна сесия – от 25.06.2018 до 08.07.2018

Записване за учебната 2018/2019 г.   –   до 30.09.2018