Достъп до научна информация в бази данни, осигурена от Министерството на образованието и науката:

 

Достъп до ресурсите на платформата SCOPUS

(до края на 2019 г.)

 

Библиографска и реферираща база данни. Индексира 18 000 научни издания по хуманитарни, социални, технически, медицински науки от 5000 издатели. Предлага и възможности за библиометрични анализи и проследяване на цитати. 

 

Линк за достъп: scopus.com

Потребителско име: natfiz.library@gmail.com

Парола: bibnatfiz

 

Ползването на информацията е на територията на НАТФИЗ!

Отговор на въпроси, относно вашето информационно търсене може да получите в библиотеката на НАТФИЗ!

 

 


 

 

Достъп до научна информация в бази данни, осигурена от Министерството на образованието и науката:

 

Достъп до ресурсите на платформата Web of Science

(до края на 2019 г.)

Реферативна база данни в областта на естествените науки, обществознанието, изкуствата и хуманитарните науки. Възможност за извършване на статистика по отношение на научните резултати и тяхното качество.

 

 

   Линк за достъп:  http://apps.webofknowledge.com/

Потребителско име: natfiz.library@gmail.com

Парола: B18n@tfiz

 

 

Ползването на информацията е на територията на НАТФИЗ!

Отговор на въпроси, относно вашето информационно търсене може да получите в библиотеката на НАТФИЗ!

 

 

 


Достъп до колекции с електронни книги от Edward Elgar Publishing

от 1 юни до 30 юни 2019 г.

 

 

Български информационен консорциум организира временен достъп до 904 електронни книги на английски език от издателство Edward Elgar Publishing

Всички заглавия са достъпни чрез платформа Elgaronline www.elgaronline.com

 

Монографиите и справочните издания са разпределени в следните тематични области: бизнес и мениджмънт, география, изследователски методи, икономика и финанси, иновации и технологии, образование и методи на обучение, околна среда, политически науки и публична политика, право – практика и обучение, социална политика и социология, урбанизация и регионални изследвания. В колекцията има 11 заглавия с открит достъп, които могат да се използват пълнотекстово и след изтичане на временния достъп. Пълният списък заглавия може да се види, като се избере функцията „Browse“ и от помощното меню в дясно се избере опцията „Refine by access“, след което се маркира „All accessible content“. Същите възможности се използват и при прецизиране на списъка с резултати от проведено търсене. Пълният текст е наличен в .pdf формат и може да се изтегля и разпечатва.

 

 

 

Анкета за Библиотеката на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” – съвременно пространство в помощ на академичната общност

 

Проверете дали дължите книги

 

ЗА БИБЛИОТЕКАТА В НЯКОЛКО РЕДА

 

През 1942 г. постановление на Министерски съвет признава Държавната театрална школа при Народния театър и разпорежда държавно финансиране. На 5 август 1946 г. дарение от 367 книги поставя началото на БИБЛИОТЕКАТА към школата. На 28 януари 1948 г. друго постановление на Министерски съвет преобразува Държавната театрална школа при Народния театър в Държавно висше театрално училище (ДВТУ), а БИБЛИОТЕКАТА при школата става част от него с 1055 книги.

От 1948 г. до 1955 г. БИБЛИОТЕКАТА заема една стая от сградата на Училището на тогавашния бул. „Толбухин“ № 43, днес бул. „В. Левски“. В тази стая е само част от фонда, останалите книги се съхраняват в различни стаи и кабинети на училището. През 1955 г. БИБЛИОТЕКАТА се настанява в предоставените ѝ три помещения на 5 ет. в сградата на ул. „Г. С. Раковски“ 108 А, където се помещава и днес.

От декември 2007 г. на библиотеката е предоставен почти целия етаж. Обособени са:

 • две хранилища;
 • заемна и читалня на свободен достъп;
 • компютърни читателски места;
 • жичен и безжичен интернет;
 • кътове с копирна техника;
 • дигитализационен център с букскенер.

Основните посетители в широкото, светло и комфортно помещение са студентите и преподавателите в Академията.

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

СТОЙНОСТ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В БИБЛИОТЕКАТА

 

Академията разширява, осъвременява и обогатява своята дейност. Предлага на студентите си широк спектър специалности и програми, някои от които уникални за страната и Европа. БИБЛИОТЕКАТА, чийто специализиран фонд е предимно от литература за театъра и киното,  се обогатява с литература в области като фотография, изобразително изкуство, сценография, костюми (мода), танцов театър, мениджмънт в изкуствата и културата, управление на проекти. Съществена част от фонда се състои от художествена литература с приоритет пиеси – издавани и публикувани в периодични издания – списания, вестници, периодични сборници, както и непубликувани драматургични текстове. Има обособен филмотечен фонд. В него са включени образци на игралното и документалното кино, които да бъдат използвани с учебна и научна цел.

БИБЛИОТЕКАТА осигурява отдалечен достъп до включените във фонда учебни и ползвани като учебни материали. Средство за това е онлайн каталога, който може да бъде ползван от всяка точка на света 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата.

ЕЛЕКТРОННИЯТ КАТАЛОГ предоставя информация:

 • за Книгите от фонда (най-старата е издадена през 1824 г.);
 • за Статиите от периодични издания (най-старата описана статия е от 30 септ. 1863 г.), части от различни издания в областите кино и театър и пиеси, публикувани в периодични издания;
 • за Дисертациите, хабилитационните трудове и дипломните работи, защитени в НАТФИЗ;
 • за Некнижни носители – електронни документи, качени на самостоятелни дискове (CD).

За специфичните фондове са разработени  модули:

 • Театрални постановки с информация за създаваните на учебните сцени постановки (от първата „Двубой“ през 1957 г.), както и за поставяните в други театри
 • Филми с всички включени във филмотечния фонд заглавия (с подробно описан творчески екип, времетраене, серийност, номинации, награди).

 

 

Бюлетин Нови статии – ноември

 

През годините за развитието на БИБЛИОТЕКАТА и поддържането на библиографския кабинет, който става част от СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА, допринасят библиотекарите – Богдана Чилингирова, Стойка Денчева, Алла Докова, Ромяна Дячка, Емилия Балджийска, Светла Алексиева, Стояна Радева, Васил Мавродиев и Румяна Миланова.

Екипът, в чието лице настоящите потребители могат да намерят надежден и висококвалифициран партньор, способен да предостави качествени библиотечно-информационни услуги е:

Надежда Дякова

Борислава Маноилова

Десислава Орлова

Ирена Кърцелина

Красимира Инкова

 

АКАДЕМИЧНА БИБЛИОТЕКА И АРХИВ, НАТФИЗ

ул. “Г. С. Раковски” 108А; София 1000

тел.: +359 2 9231 /- 391, -392, -393

мобилен: +359 88 939 3229

natfiz.library@gmail.com

https://www.facebook.com/AbaNatfiz/