Търси

ЗА БИБЛИОТЕКАТА        ОНЛАЙН КАТАЛОЗИ         ОНЛАЙН РЕСУРСИ       Справки за цитирания

 

 

Бланка за издаване на Читателска карта за Академична библиотека и архив

 

Проверете дали дължите книги

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЧНА БИБЛИОТЕКА И АРХИВ В НАТФИЗ “КРЪСТЬО САРАФОВ”

 

СТОЙНОСТ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В БИБЛИОТЕКАТА


Онлайн каталозите предоставят информация:

  • за Книгите от фонда (най-старата е издадена през 1824 г.);
  • за Статиите от периодични издания (най-старата описана статия е от 30 септ. 1863 г.), части от различни издания в областите кино и театър и пиеси, публикувани в периодични издания;
  • за Дисертациите, хабилитационните трудове и дипломните работи, защитени в НАТФИЗ;
  • за Некнижни носители – електронни документи, качени на самостоятелни дискове (CD).

За специфичните фондове са разработени  модули:

  • Театрални постановки с информация за създаваните на учебните сцени постановки (от първата „Двубой“ през 1957 г.), както и за поставяните в други театри
  • Филми с всички включени във филмотечния фонд заглавия (с подробно описан творчески екип, времетраене, серийност, номинации, награди).

 

 

 

АКАДЕМИЧНА БИБЛИОТЕКА И АРХИВ, НАТФИЗ

ул. “Г. С. Раковски” 108А; София 1000

 

През учебната година работното време на библиотеката с читатели е:

понеделник от 14.00 до 17.30 ч.

вторник – петък от 9.00 до 18.00 ч.

 

По време на сесия работното време на библиотеката с читатели е:

понеделник – петък от 9.00 до 18.30 ч.

събота и неделя –  от 9.00 до 17.30 ч.

 

тел.: +359 2 9231 391, -392, -393

мобилен: +359 88 939 3229

natfiz.library@gmail.com