БЮЛЕТИН НОВИ СТАТИИ - ОКТОМВРИ

БЮЛЕТИН НОВИ КНИГИ - ОКТОМВРИ

Проверете дали дължите книги тук

Библиотеката на НАТФИЗ е създадена през 1948 година, когато Държавната театрална школа при Народния театър придобива статут на висше театрално училище – ДВТУ. През 2006 г. се преобразува в Академичен информационен център, а през 2010 г. в Академична библиотека и архив (АБА). Основна цел на АБА е да съчетае традиционните библиотечни дейности с иновативните библиотечно-информационни технологии. Специализирана най-вече в областта на сценичните и екранните изкуства, Академичната библиотека и архив на НАТФИЗ притежава около 63 000 тома български и чуждестранни книги и списания. Библиотеката разполага с богат каталогизиран архив на българския театър и българското кино, съдържащ всякакви материали /плакати, снимки, програми, извадки от вестници, списания и др./, датиращи от 1879 г. до наши дни. От 2007 г. архивът се поддържа в електронен вариант. Получаваният по имейл абонамент на статии от периодични издания дава възможност за запознаване със съдържанието на статията.

Поддържат се следните бази данни:
• Книги
• Пиеси от периодични издания
• Театрален архив
• Персоналия
• Аналитично описание на статии
• Дисертации и дипломни работи
• DVD филми

Във фонда на Академичната библиотека най-голям дял заема художествената литература (българска и световна) на български, руски и английски език, като основна част от нея са пиеси. Специално внимание е отделено на литературата в областта на изкуството – театър, кино, албуми по изобразително изкуство, както и на критическата литература. Комплектува се и литература по философия, психология, етика. АБА разполага с богат фонд от справочни издания – речници, енциклопедии (български, руски, западни). Библиотечният абонамент включва български и чуждестранни вестници и списания в областта на изкуството.

За осъществяване на своята основна цел АБА предоставя на потребителите си възможности за:
• Свободен достъп до библиотечните фондове
• Заемане на учебна и художествена литература за дома
• Ползване на читалнята. Тя разполага с 38 места, от които 16 компютърни и 5 с достъп до базите данни на Института за изследване на изкуствата към БАН (по проекта БААРТИ)
• Достъп до интернет
• Безжичен интернет
• Консултации при работа с информационни ресурси
• Копирни услуги – ксерокопиране и принтиране. Научете повече

Основни потребители на библиотеката са преподавателите, студентите и служителите на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов". Външни читатели също могат да ползват нейните услуги при определени условия. Научете повече

Работно време с читатели:

понеделник: от 14.00 до 17.30 ч.

вторник - петък: от 9.00 до 18.00 ч.

събота и неделя - почивни дни

Справки и презаписване на заети книги можете да правите на Skype natfiz_library или на natfiz.library@gmail.com

Календар