Театър на движението

Целта на обучението е да развие сценичния език на тялото на студента чрез класически и съвременни движенчески техники; да усъвършенства комплексното психо-физическо развитие на студента чрез средствата на движенческите дисциплини; да провокира творческото начало у всеки студент в посока на театъра на движението; да развива индивидуалността в контекста на колективната сценична изява. Цялото обучение по специалността “Театър на движението” е насочено към развитие на творческата индивидуалност в контекста на колективната сценична изява.

Форма на обучение:

Редовно, в класове, с продължителност 4 години

Основана:

1990г.

Образователна степен:

Бакалавър

Дипломиране:

Дипломирането се осъществява със спектакли на сцената на Учебен драматичен театър.

Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна
степен “Бакалавър”, с професионална квалификация “Актьор за театър на движението”.
Завършилите имат възможност за изяви в съвременните форми на
драматичен, физически, невербален театър, както и в киното, естрадата, шоу програмите, телевизията и рекламата. Могат да продължат обученето си в образователно-квалификационна степен “Магистър”.

Прием:

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Кандидатите трябва да подготвят: три пантомимни етюда (всеки до 1.5 мин.), от които поне един класически; един танц (класически, исторически, съвременен или фолклорен), с дължина до 1.5 мин.; драматични материали – една басня, едно стихотворение, един монолог, една песен.

І КРЪГ
Кандидатите изпълняват един пантомимен етюд по собствен избор. При необходимост комисията може да провери и другите пантомимни етюди на кандидатите.
Цел: Проверка на психо-физическите данни и нивото на пластическите и пантомимните им умения.

ІІ КРЪГ
Изпълнение на подготвените: словесни материали и песента, като кандидатите започват с материал по свой избор.
Цел: Проверка на танцувалността и артистичните заложби на кандидатите.

ІІІ КРЪГ
Първа част. По избор на комисията кандидатите представят останалите материали и изпълняват задания, проверяващи адаптивността им към нестандартно поставени задачи.
Цел: Проверка на импровизационните възможности и въображението.
Втора част. Разговор с кандидатите.
Цел: Проверка на общата им култура и тяхната мотивация.


Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.

Задължителни дисциплини

 • Актьорство за драматичен театър
 • Биомеханика
 • Български народни танци
 • Импровизация на сценичното движение
 • История на танца
 • Класическа пантомима
 • Клоунада
 • Пантомимен синтез
 • Синтез за танцов моноспектакъл
 • Синтез на движенчески спектакъл
 • Сценична акробатика
 • Сценични бойни техники
 • Съвременни танцови техники
 • Танцов синтез
 • Театрална антропология
 • Театър на маските
 • Техника на джаз танца
 • Техника на класическия танц
 • Увод в историята на театъра

Незадължителни дисциплини

 • Актьорство в екранните изкуства
 • Допълнителна професионална практика
 • Естетика
 • Етнофолклорни танци
 • Източни сценични бойни техники
 • История на българския театър
 • История на европейската литература - Модернизъм
 • История на европейската литература-Постмодернизъм
 • История на европейския театър - Модернизъм
 • История на европейският театър - Постмодернизъм
 • История на митологията и религията
 • История на музиката
 • История на пластичните изкуства
 • История на руския театър
 • История на философията
 • История на цивилизациите
 • Йога техники
 • Модерни танцови техники
 • Музикално обучение
 • Основи на драматургията
 • Основи на психологията
 • Стил и етикет
 • Сценичен грим и прическа
 • Сценична реч
 • Танцова акробатика
 • Танцова импровизация и структуриране
 • Увод в историятa на киното
 • Увод в историята на литературата
Календар