Сценичен и екранен дизайн

Целта на обучението е подготвяне на квалифицирани художници, които се специализират като сценични, екранни или костюмни дизайнери. От самото начало на обучението си студентите работят в тясно сътрудничество с бъдещите режисьори, актьори, оператори и др

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 4 години

Основана:

2004 год.

Образователна степен:

Бакалавър

Дипломиране:

Обучението завършва с публична защита - теоретична разработка (минимум 15 страници) върху проект за сценографско и костюмографско оформление на драматично произведение (цветни проекти, макет, работни чертежи, скици за костюми и реквизит) и участие в реализиране на аудиовизуално  произведение.

Прием:

І . КРЪГ (анонимен)
Първа част. Цветна скица на проект за сценографско решение (върху каширан картон 50/35 см) на откъс от посочените пиеси.
Цел: Проверка на възможностите на кандидатите да превръщат литературен текст в образ, който показва мястото на действието, посочено от автора, атмосферата и настроението на картината, определено от случващото се в прочетения откъс.
Втора част. Цветни скици на проекти за костюми (върху кадастрон 35/25 см) на участващите в откъса персонажи.
Цел: Проверка на възможностите на кандидатите да улавят типажа на персонажите.
Продължителност на изпита: 6 астрономически часа.

Общият резултат от двете части оформя крайната оценка за І кръг.

1. ЙОРДАН ЙОВКОВ “Албена”
2. СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ “Сако от велур”
3. ЙОРДАН РАДИЧКОВ “Януари”
4. УИЛЯМ ШЕКСПИР “Както ви харесва”
5. А. П. ЧЕХОВ “Вишнева градина”
6. Т. УИЛЯМС “Стъклената менажерия”

II. КРЪГ (анонимен).
Свободни скици с предпочитан графичен материал на фигура от натура (върху каширан картон 35/50 см), направени от различни ракурси.
Продължителност на изпита: 3 астрономически часа.
Цел: Разкриване на чисто художническите възможности на кандидатите за пресъздаване на натурата, като се търси прилика с модела.

IІІ. КРЪГ
Първа част: Тест.
Продължителност: 30 мин.
Втора част. Разговор с комисията.
Цел: Проверка на общата култура. Кандидататите да защитят идейния замисъл на сценографското си решение от първи кръг, да изложат мотивите си за избора на специалността, творческите си намерения и да покажат свободни работи.
Общият резултат от двете части оформя крайната оценка за ІІІ кръг.

Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.

Задължителни дисциплини

 • Архитектура и чертане
 • Дипломен проект
 • Екранен грим и прическа
 • Екранен дизайн
 • Екранно художествено Осветление
 • Живопис
 • История на костюма
 • История на пластичните изкуства
 • Компютърни технологии за дизайн
 • Костюмография в екранните изкуства
 • Костюмография в сценичните узкуства
 • Основи на екранната режисура
 • Основи на композицията
 • Основи на режисурата за драматичен театър
 • Перспектива
 • Пластична анатомия
 • Рисуване
 • Сценичен грим и прическа
 • Сценичен дизайн
 • Сценични техники и технологии
 • Сценично художествено осветление
 • Технология на живописта

Незадължителни дисциплини

 • Арт мениджмънт
 • Графичен дизайн
 • Допълнителна професионална практика
 • Естетика
 • История на американския театър
 • История на анимацията
 • История на европейския театър - Модернизъм
 • История на европейският театър - Постмодернизъм
 • История на митологията и религията
 • История на музиката
 • История на руския театър
 • История на философията
 • История на цивилизациите
 • Маркетинг и реклама
 • Мениджмънт в екранните изкуства
 • Основи на драматургията
 • Основи на психологията
 • Основи на сценографията за куклен театър
 • Основи на фотографията
 • Семиотика:слово и образ
 • Теория на представлението
 • Увод в историята на литературата
 • Увод в историята на театъра
Календар