2017-12-15
ВЕЧЕР НА КЛАСА на доц. Александра Хонг - 19.00 ч. - Сцена А 601

ВЕЧЕР НА КЛАСА на доц. Александра Хонг

специалност III "Театър на движението - Пантомима", клас доц. Александра Хонг

 

Календар