19 април 2017
ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ НА ПРОФ. Д-Р СВЕТЛАНА СТОЙЧЕВА - 19 АПРИЛ

Открита лекция на проф. Светлана Стойчева в рамките на курса Съвременна българска литература на тема: "Поетическото поколение на 90-те" -  19 април, 15.45 ч, сграда „В“, зала 403, НАТФИЗ. Среща с автора на “Физика на тъгата”, “Там, където не сме”, “Сляпата Вайша” – Георги Господинов. 

Календар